12 zaujímavých faktov o bábkarstve

V predchádzajúcich článkoch venovaných histórii bábkarstva u nás aj v Čechách som sa rozpísala viac, a tak teraz na odľahčenie prichádzam s dvanástimi zaujímavými faktami zo sveta bábok..

1. Dňa 1. decembra 2016 bolo slovenské a české bábkarstvo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

2. Dobrý bábkar vedel s jednou súpravou (okolo 20 bábok) zahrať do 40 hier a každý bábkar vedel naspamäť asi 50 – 60 hier.

3. 21. marec - Medzinárodný deň bábkarstva alebo aj bábkového divadla - bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodným bábkarským zväzom (UNIMA).

4. Medzinárodný bábkarský zväz UNIMA (Union internationale des marionnettes) bol založený v máji 1929 v Prahe počas zrazu českých a slovenských bábkarov, popri ktorom bola otvorená bábkarská výstava s medzinárodnou účasťou, a je činný dodnes. Zastúpenie má aj na Slovensku.

5. História bábkarstva siaha až do doby najstarších a najväčších kultúr a bábky sa často používali pri rôznych obradoch, rituáloch, slúžili ako symbolické podobizne počas osláv.

6. Prvým slovenským bábkarom bol Ján Stražan.

7. Na hrade Modrý Kameň sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek.

8. V Trnave sa našla marioneta zobrazujúca Krista. Vznikla približne v druhej polovici 17. Storočia a slúžila na cirkevné účely.

9. Za najstarší doklad o európskom divadle je považované vyobrazenie z 12. Storočia. Vyobrazené sú marionety ovládané z bokov.

10. Bábkové divadlo sa až postupom času (nástupom filmu) začalo zaoberať tvorbou pre deti.

11. Na začiatku 20. storočia bolo Československo, nazývané vo svete „rajom loutkového/bábkového divadla“.

12. Začiatkom 20. Storočia vychádzali časopisy o bábkarstve len v dvoch krajinách sveta a z toho v Čechách vychádzali časopisy hneď dva – najstarší bol Loutkář (Český loutkář), redigovaný od roku 1912 Jindřichem Veselým pre Český svaz přátel loutkového divadla v Prahe a od 1925 časopis Naše loutky redigovaný dr. J. Bartošem a vydávaný A. Münzbergem taktiež v Prahe.
Druhou krajinou v ktorej sa vydával časopis bolo Nemecko – od roku 1923 Das Puppentheatre (Bábkové divadlo) pod vedením dr. Alfreda Lehmanna.

Tak ako, dozvedeli ste sa niečo nové? Napíšte mi, čo vás zaujalo, či prekvapilo najviac? 

Elena